Home

Bij de oprichting van de vzw in 2018 omschreven we onze werking als volgt:

“Tuin van Bastet vzw heeft als doel een ondersteunende rol te spelen voor elke officieel erkende werking voor verwaarloosde katten, zwerfkatten zowel als eigenaarskatten.”

Intussen kunnen we stellen dat we voornamelijk werken met kattenorganisaties, maar ook met erkende asielen die zich op andere dieren richten. Elk asiel heeft immers de handen vol aan het bezig zijn met hun dieren zelf: het vangen, opvangen, verzorgen, socialiseren, herplaatsen, enz. Dit is hun belangrijkste taak. Maar uiteraard komt er bij het runnen van een organisatie veel meer kijken, taken waar de gemiddelde asielverantwoordelijke geen tijd voor vindt. Hier wil Tuin van Bastet vzw ondersteuning bieden. Op die manier kan de focus van de vrijwilligers van het asiel volledig gericht blijven op hun kerntaak.


Tuin van Bastet VZW: “We work hard so cats can have a better life”

Copyright : Tuin van Bastet VZW

Webmeters: Anne Marie Messelis‎, Marie-Rose De Meersman

HelpDesk