Voorwaarden

Uiteraard moet een organisatie wel voldoen aan onze werkingsvoorwaarden vooraleer ondersteuning kan worden opgestart:

  • De organisatie is een erkend organisatie asiel door Dierenwelzijn  met HK nummer.
  • Het asiel is een VZW of wil dit op korte termijn worden.
  • De vereniging hanteert een “no kill” policy. Dieren worden enkel ingeslapen omwille van grondige medische redenen.
  • De organisatie vangt binnenlandse dieren op.
  • Tuin van Bastet VZW wordt (uiteraard discreet) vermeld op de website van de organisatie.

Hebt u ondersteuning nodig in uw organisatie? Neem gerust contact met ons op en dan kijken we samen waar we kunnen helpen.
P.S. Tuin van Bastet VZW heeft het recht om zonder opgave van reden samenwerking te weigeren.


Tuin van Bastet VZW: “We work hard so cats can have a better life”

Copyright : Tuin van Bastet VZW

Webmeters: Anne Marie Messelis‎, Marie-Rose De Meersman

HelpDesk