Crowdfunding Professionele software - Tuin van Bastet vzw

Zoals jullie weten maakt Tuin van Bastet VZW meer en meer websites voor asielen(op dit ogenblik 38). Om nog professioneler te kunnen werken willen we software aankopen: Divi en Updraft. Dit zou het werk voor ons makkelijker maken en de websites een professioneler uitzicht geven. In totaal zou dit een goede 500€ kosten die we, mede omdat wij onze services aan de asielen gratis leveren, niet hebben. Daarom zetten we deze crowdfunding op.
Help ons helpen, delen is lief, doneren nog liever.

Crowdfunding doel: DIVI
€ 575,00 / € 500,00

Tuin van Bastet VZW: “We work hard so cats can have a better life”

Copyright : Tuin van Bastet VZW

Webmeters: Anne Marie Messelis‎, Marie-Rose De Meersman

Privacybeleid

HelpDesk